Tập huấn Công tác quản lý, khai thác sử dụng và phổ biến các văn bản quy định pháp luật liên quan đến hệ thống kiểm soát an ninh

93

Vừa qua, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã khai giảng lớp tập huấn Công tác quản lý, khai thác sử dụng và phổ biến các văn bản quy định pháp luật liên quan đến hệ thống kiểm soát an ninh cho Công an các tỉnh thành phố trên cả nước.

Tham gia lớp tập huấn gồm 230 cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng Hậu cần kỹ thuật, phòng Tham mưu, các Trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Công an các tỉnh, thành phố. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ tập trung thảo luận các nội dung quan trọng như: phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hệ thống kiểm soát an ninh các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; giới thiệu nguyên lý hoạt động, hướng dẫn sử dụng công nghệ, thiết bị kiểm soát an ninh; giải đáp ý kiến thắc mắc của học viên về toàn bộ công tác quản lý, trang bị, khai thác, sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh…

 

Tập huấn Công tác quản lý, khai thác sư dụng hệ thống kiểm soát an ninh và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ kiểm soát an ninh cho cán bộ chiến sỹ làm công tác chuyên trách trong lực lượng Công an nhân dân. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2016.

 

Minh Trâm