Tập huấn nâng cao công tác điều tra, xử lý cháy nổ

794

Trong những năm qua công tác điều tra, xử lý về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực nguyên nhân các vụ cháy, nổ đã được điều tra, kết luận nguyên nhân đảm bảo tính chính xác, đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác điều tra, xử lý về cháy, nổ còn một số hạn chế như: Dấu vết, hiện trường vụ cháy bị xáo trộn do cháy và do công tác tổ chức chữa cháy, kết quả điều tra xác minh nguyên nhân một số vụ cháy còn chậm, công tác xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy thực hiện chưa triệt để; việc tổng hợp các nguyên nhân để đưa ra các biện pháp phòng cháy chữa cháy và khuyến cáo đối với người dân chưa được quan tâm đúng mức, công tác phối hợp, trao đổi thông tin ở một số đơn vị, địa phương còn có những bất cập, hạn chế nhất định.

Để khắc phục những bất cập, hạn chế, đồng thời nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ. Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ điều tra và hướng dẫn thực hiện việc phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí là lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác điều tra về cháy, nổ của PC07 đã được phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh trong hoạt động điều tra nói chung và điều tra cháy, nổ nói riêng. Đặc biệt hướng dẫn chi tiết cụ thể việc triển khai thực hiện Thông tư số số 55/2020/TT-BCA, ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Cơ quan điều tra các cấp, lực lượng kỹ thuật hình sự, công an xã phường, thị trấn và một số cơ quan liên quan trong điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ; quy định về trình tự thủ tục trong điều tra, giải quyết các vụ cháy nổ, công tác chuyển giao hồ sơ và chế độ thông tin báo cáo…

Tại lớp tập huấn, các học viên đã đã trao đổi, thảo luận và được các cán bộ, lãnh đạo phòng PC01 giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ.

Đinh Hồng (PC07)