Tập huấn quy trình xác minh nội bộ đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

290

Ngày 18/8/2023, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn quy trình xác minh nội bộ đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến công an các huyện, thị xã, thành phố.

Công an tỉnh tổ Quảng Bình chức hội nghị tập huấn quy trình xác minh nội bộ đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Quyết định số 3733 của Bộ Công an về quy trình xác minh nội bộ và quy trình tiếp nhận, xử lý một số hồ sơ liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh trên cổng dịch vụ công Bộ Công.

Theo đó, quy trình sẽ có 5 bước cơ bản, đó là: Cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh, hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hoặc Công an cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu xác minh đến Công an cấp xã để xác minh qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an; Cán bộ Công an cấp xã tiếp nhận yêu cầu xác minh nội bộ, tiến hành xác minh, lập báo cáo trình chỉ huy phê duyệt, cập nhật kết quả lên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an; Chỉ huy Công an cấp xã sẽ tiến hành phê duyệt kết quả xác minh, ký số vào tờ khai hoặc phiếu xác minh. Cuối cùng cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh, hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) hoặc Công an cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận kết quả xác minh nội bộ. Nếu kết quả xác minh đúng, đủ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng, đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ, bổ sung hoàn thiện hoặc từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do, đồng thời thông báo bằng tin nhắn SMS hoặc thư điện tử cho người nộp hồ sơ.

Thời gian cho quy trình xử lý công việc này là 03 ngày làm việc.

Ngô Quang Văn