Tập huấn triển khai chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên Internet

56

Ngày 25-4, Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên internet; chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu.

 Thành phần tham gia tập huấn gồm cán bộ Công an các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố; Công an các xã, phường, thị trấn có đông người nước ngoài cư trú và đại diện một số cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn

Nội dung tập huấn giới thiệu những tính năng kỹ thuật và cách thức vận hành khai thác hệ thống khai báo tạm trú qua internet, hướng dẫn một số kỹ năng nhận biết thông tin trên hộ chiếu, thị thực và giấy tờ khác về xuất nhập cảnh; trách nhiệm của các cơ sở lưu trú khi cho người nước ngoài lưu trú, những thuận lợi của việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các cơ sở lưu trú về khai báo tạm trú cho người nước ngoài…vv…

Với sự đổi mới cách làm này sẽ góp phần nâng cao công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh và từng bước đưa công tác đăng ký, quản lý lưu trú người nước ngoài đi vào nề nếp; đồng thời đây cũng là một bước đột phá trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.

 

                                                                   Trần Tuấn