Thầm lặng góp sức vào thành công Ngày hội lớn

279

Tuy không trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh trật tự như các đơn vị nghiệp vụ nhưng lực lượng phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã thầm lặng đóng góp một phần nhỏ trong những chiến công của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh có chức năng quản lý, lưu trữ, khai thác, tra cứu cung cấp thông tin liên quan đến người phạm tội phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, cung cấp thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và yêu cầu chính đáng của Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

 Thượng tá Trần Thị Chung, Phó trưởng phòng Hồ sơ cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ, những năm qua, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc đưa công tác hồ sơ đi vào nề nếp, khoa học, có hệ thống, hoàn chỉnh với yêu cầu: “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy…”; ứng dụng công nghệ bảo đảm các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả cao, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra xử lý đối tượng, các yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ lưc lượng hồ sơ miệt mài tra cứu thông tin trả lời yêu cầu của các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh

Với phương châm “Tiếp nhận nhanh, xử lý kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả”, từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021, phòng Hồ sơ đã tiếp nhận 12.082 yêu cầu phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử của các đơn vị nghiệp vụ; các yêu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức và của Nhân dân. Đặc biệt, trong đó có 9.646 yêu cầu tra cứu của các đơn vị trong và ngoài tỉnh phục vụ rà soát nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với số lượng yêu cầu lớn, thời gian trả lời gấp rút trong khi tra cứu một số công đoạn còn thủ công nhưng lực lượng hồ sơ đã nổ lực cố gắng, dốc hết sức, tăng thêm giờ, làm thêm các buổi tối và các ngày thứ Bảy, chủ nhật hằng tuần để kịp thời trả yêu cầu của các đơn vị, địa phương. Qua đó giúp các đơn vị, địa phương có cơ sở lựa chọn nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân. Những công việc bình dị ấy góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trần Nối