TỈNH QUẢNG BÌNH TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

370

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến về cải cách hành. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021.

UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến về cải cách hành.

Trong 2 ngày 11 và 12/9/2021, Sở Nội vụ phối hợp với VNPT Quảng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021, cho hơn 1500 học viên tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Tham dự lớp bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đại diện chỉ huy, tham mưu công tác cải cách hành chính của các phòng liên quan của Công an tỉnh.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu các chuyên đề về Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu các chuyên đề về Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên của Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu các chuyên đề về Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Chiến lược Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Giới thiệu nội dung Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của địa phương.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, từ đó giúp đội ngũ công chức, viên chức và Cán bộ chiến sỹ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ này được  bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh. Mang lại hiệu quả tốt hơn trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Việt Hùng