Tổ chức bầu cử cho cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình

778

Ngoài việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt công tác bầu cử cho cán bộ chiến sĩ ở đơn vị thì việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ được tham gia bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh được Ban Chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Cán bộ Quản giáo tuyên truyền bầu cử tới các bị can

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người bị tạm giữ, tạm giam trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đội công tác, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giữ, tạm giam. Tính đến thời điểm hiện tại, Trại tạm giam Công an tỉnh là một Tổ bầu cử thuộc Ủy ban bầu cử xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch với 108 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong những ngày qua, các cán bộ Quản giáo đều đến từng buồng giam để thông tin cho người bị tạm giữ, tạm giam được biết về tiến độ, kế hoạch của cuộc bầu cử, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về quyền được bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử, quyền bỏ phiếu trưng cầu dân ý theo quy định của Luật Trưng cầu dân ý. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như phát trên loa phát thanh, thực hiện gặp gỡ giáo dục chung, giáo dục riêng từng người để họ hiểu được quyền lợi của người đi bỏ phiếu, hướng dẫn nội quy, thể lệ, quy trình bỏ phiếu… đã giúp cho người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ các quy định, phấn khởi mong đến ngày được cầm lá phiếu trên tay để đi bỏ phiếu.

Các bị can nghe phổ biến thể lệ, quy trình bầu cử

Bị can Võ Đức Cường, cho biết: “Tôi cũng giống như các bị can khác đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình nhưng khi được nghe cán bộ Quản giáo tuyên truyền đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình thì chúng tôi vui mừng được cầm trên tay lá phiếu để bỏ phiếu cho các đại biểu với mong muốn lựa chọn đúng những người đủ đức, đủ tài để nhiệm kỳ tới họ sẽ cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp hơn”.

Hiện tại, Trại tạm giam Công an tỉnh đã hoàn thiện các nội dung, điều kiện cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phục vụ bầu cử. Do số lượng cử tri thường xuyên có sự biến động, vì vậy Ban Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo cán bộ chủ động rà soát báo cáo Ủy ban bầu cử đưa ra khỏi danh sách và bổ sung cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCS và can phạm nhân không bị lây nhiễm.

Cùng với cử tri cả nước, 108 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vào sáng ngày 23/5. Với sự chuẩn bị chu đáo và chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Bầu cử, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, 100% số cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam sẽ được thực hiện đầy đủ quyền lợi về bầu cử, được đảm bảo các quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

(Anh Tuấn Trại tạm giam)