Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 tại huyện Quảng Ninh

307

Ngày 16/9/2022, Công an huyện Quảng Ninh đã tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 90 cán bộ là đội ngũ chủ chốt và cán bộ làm công tác tham mưu bảo vệ BMNN của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

huyện Quảng Ninh tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022

Tại hội nghị, báo cáo viên của Công an tỉnh đã thông báo một số tình hình liên quan đến công tác bảo vệ BMNN và kết quả công tác bảo vệ BMNN trong cả nước và ở địa phương trong thời gian qua; phổ biến, quán triệt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ BMNN. Hệ thống hóa những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, mất BMNN và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, mất BMNN. Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc trong công tác bảo vệ BMNN.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đơn vị, địa phương; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định về bảo vệ BMNN. Các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin BMNN cũng như các hoạt động khác gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Đồng chí Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Qua hội nghị đã nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, qua đó, kết hợp công tác bảo vệ BMNN với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và quản lý cán bộ trên địa bàn huyện.

Thanh Quang