Tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội tại xã Quảng Hòa.

182
Đánh giá bài viết

Với mục đích nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức Cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên. Đồng thời, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về tác hại của ma túy; những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản trên địa bàn. Ngày 21/6/2018, tại UBND xã Quảng Hòa, Công an thị xã Ba Đồn phối hợp với Thị đoàn thị xã Ba Đồn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép “tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội” với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu là cán bộ, giáo viên và học sinh.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ và giọng kể truyền cảm của mình, Thượng sỹ Phan Nguyễn Thương Hoài – Công an thị xã Ba Đồn đã mang đến cho hội nghị những mẩu chuyện về đức tính tiết kiệm của Bác đầy xúc động, mang tính nhân văn cao cả về những nghĩa cử cao đẹp mà bình dị trong cuộc sống đời thường. Qua đó để nhân rộng, lan tỏa xa hơn, sâu hơn nữa những giá trị cốt lõi, tinh hoa trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 Thượng sỹ Phan Nguyễn Thương Hoài kể chuyện về Bác

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã thông tin cụ thể cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về các phương thức, thủ đoạn của kẻ gian, thành phần bất hảo, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản; các phương thức mới trong hoạt động phạm tội hiện nay. Tuyên truyền cho người dân những tác hại mà ma túy mang lại, cách nhận diện các loại ma túy và cách phòng tránh. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm

Hội nghị là dịp để bồi dưỡng, trang bị kiến thức pháp luật, các kiến thức về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật đối với các em học sinh bậc THCS trên địa bàn, góp phần giữ gìn môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thanh Vinh – CATX