Triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

45

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng bộ Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến giữa 65 đầu cầu.

 

Thượng tướng. GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tới dự có đồng chí Đỗ Đình Hoằng, Báo cáo viên Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an…

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là Hội nghị đặc biệt quan trọng, nhằm nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm lãnh đạo.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, Trung ương đã xác định, việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham dự Hội nghị cần tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Đỗ Đình Hoằng truyền đạt các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Sau Hội nghị này, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một cách có hiệu quả; các Đảng bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của Đảng bộ, đơn vị mình để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất.

Cũng theo Bộ Trưởng Tô Lâm, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương mong toàn thể các đồng chí thống nhất cao, quyết tâm lớn, chỉ đạo việc học tập việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ và hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

(Nguồn Báo CAĐT)