Triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền Công an tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh

492

Công an tỉnh đã chuẩn bị hoàn tất các điều kiện để thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình (số 9, đường Quang Trung, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới). 2 lĩnh vực được triển khai là cấp, quản lý CCCD và phòng cháy, chữa cháy cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 6957/KH-CAT-PV01-Đ6, ngày 23/11/2021 của Công an tỉnh về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình, các đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa vào hoạt động từ ngày 5/1/2022.

Công an TP. Đồng Hới triển khai bộ phận giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa TP. Đồng Hới.

03 lĩnh vực với 25 thủ tục hành chính của lực lượng Công an được áp dụng, triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là cấp, quản lý CCCD và phòng cháy, chữa cháy cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, 07 lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD gồm: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD; khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đổi thẻ CCCD; cấp lại thẻ CCCD; xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD.

16 lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, gồm: Phục hồi hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; cấp và cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp và cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; cấp, cấp đổi và cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; phê duyệt phương án chữa cháy; thẩm duyệt thiết kế về PCCC; cấp và cấp lại giấy vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp); cấp giấy vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp); nghiệm thu về PCCC.

2 lĩnh vực trước đó đã triển khai là Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Con dấu.

Với việc triển khai, thực hiện và thống nhất đầu mối, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính này tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình sẽ góp phần làm giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan để giải quyết công việc, qua đó giảm chi phí thời gian, công sức cho tổ chức, công dân. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ, chiến sỹ và tạo môi trường thuận lợi để người dân giám sát chất lượng của cán bộ, chiến sỹ Công an.

Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng thông báo đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết.

Trần Tuấn