Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 -2020

890

Chiều ngày 6/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công an và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 – 2020
Các đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị

Trong 5 năm qua, với sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được những kết quả tích cực, trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới với nội dung, hình thức phong phú và đa dạng. Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tổ chức sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thông qua đó, nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về chấp hành các quy định của pháp luật và đấu tranh, phòng, chống tội phạm được nâng lên. Nhân dân đã cung cấp gần 22.000 nguồn tin, trong đó, hơn 12.800 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 2.146 vụ việc, bắt giữ hơn 3.800 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Giai đoạn 2015 – 2020 có 87 mô hình phong trào về bảo vệ an ninh tổ quốc được xây dựng và nhân rộng ở 151 xã, phường, thị trấn, 169 cơ quan, doanh nghiệp và 100% trường học trên địa bàn tỉnh, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo cũng như bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, đồng thời, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương,  đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đổi mới, nội dung hình thức xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện các phong trào thi đua khác ở địa phương, đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, phát hiện những nhân tố mới làm hạt nhân thúc đẩy phong trào phát triển. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, lực lượng chuyên trách và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự có phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn. Các đơn vị, địa phương quan tâm, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Bình khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2015 – 2020 và thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 – 2020

Ngô Quang Văn