Tuyên truyền chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

418

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 25 đến ngày 29-1, Đội An ninh, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với các Đội nghiệp vụ, Công an các xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Buổi tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại trường học.

Tại các buổi tuyên truyền đã thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, những tuyên truyền viên Đội An ninh đã cập nhập những thông tin, tình hình và các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, như: tình hình về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/NĐ-CP của Chính phủ..vv..

Thông qua các buổi tuyên truyền như thế này đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; quy định về đăng ký sinh hoạt tôn giáo; quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, tình hình hoạt động của các loại tà đạo, tôn giáo chưa được công nhận trên địa bàn và hậu quả tác hại, gây mất ANTT của các loại tà đạo, tôn giáo chưa được công nhận.

Tổ chức ký cam kết việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định khác về đảm bảo ANTT.

Qua công tác này cũng đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân không để các đối tượng xấu lợi dụng tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái phép lôi kéo, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trần Tuấn