Tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Quảng Trạch

788
Đánh giá bài viết

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022 và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, Công an huyện Quảng Trạch đã mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn huyện.

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các xã trọng điểm liên quan ma túy trên địa bàn huyện Quảng Trạch.
Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức cơ bản về ma túy, tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy.

Theo đó, Công an huyện Quảng Trạch đã đa dạng hóa nội dung và hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động, treo băng rôn, phát tờ rơi, tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,… Trong tháng hành động, Công an huyện đã tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền tại các xã trọng điểm về ma túy, thu hút gần 1.000 lượt người dân, công nhân, học sinh trên địa bàn tham gia và phát gần 3.000 tờ rơi, treo hàng chục băng rôn tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn huyện.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật đối với người sử dụng ma túy, chất kích thích (rượu, bia,…) khi điều khiển phương tiện giao thông.

Tại các hội nghị tuyên truyền, Công an huyện đã phổ biến những kiến thức cơ bản về ma túy, các loại ma túy thường gặp, sự nguy hiểm của các chất ma túy, nguyên nhân nghiện ma túy và tác động “tàn phá” của nó đối với sức khỏe con nghiện, kinh tế gia đình người nghiện, cũng như tác hại to lớn đối với cộng đồng xã hội; các quy định của pháp luật đối với người sử dụng ma túy, chất kích thích (rượu, bia,…) khi điều khiển phương tiện giao thông góp phần giúp người dân nhìn nhận rõ những nguy cơ từ ma túy, cũng như những cách thức để cảnh giác, phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho người dân
Người dân tiếp cận các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Đinh Hoàng