UBND huyện Lệ Thủy triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017

194

Ngày 22/02/2017, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và đồng chí Đặng Đại Tình, Phó Bí thư huyện ủy Lê Thủy đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 Năm 2016, Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Lệ Thủy chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi; tổ chức làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, các mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được xây dựng, củng cố. Nổi bật đã duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả 28 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức mới diễn đàn “Lắng nghe và chia sẻ” trong việc giúp người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 150 tin có giá trị giúp phát hiện, bắt xử lý các đối tượng phạm tội và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rồi bỏ trốn.

 

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.
Đại tá Trần Minh Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

 Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2016. Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí nhấn mạnh: Cần nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phong trào phát triển rộng khắp, có hiệu quả tốt. Lực lượng Công an tăng cường công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đem lại niềm tin cho nhân dân và làm chỗ dựa cho phong trào. Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ làm công tác ANTT ở cơ sở đủ sức giải quyết tình hình khi có vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

 

                                                                                                                                                                                                                           Xuân Hoài – Việt Hùng