Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

103
Đánh giá bài viết

 Sáng ngày 27/02/2017, Phòng PC64  đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng phát biểu tại buổi Lễ phát động

Tại buổi Lễ phát động, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng đã quán triệt mục đích, yêu cầu và những nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, đồng chí nhấn mạnh các nội dung cần tập trung thực hiện, đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; xây dựng tiêu chí về phong cách người Cảnh sát QLHC về TTXH, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi các chuyên đề, tổ chức giảng bài trên hệ thống máy chiếu của đơn vị nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho CBCS, nhất là cán bộ làm công tác tiếp dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động…

Hưởng ứng Cuộc vận động, đại diện các Đội nghiệp vụ và đại diện BCH Chi đoàn, BCH Hội phụ nữ  đã có lời phát biểu thể hiện quyết tâm đồng thời tham gia ký cam kết thi đua thực hiện.

Đại diện các Đội nghiệp vụ, BCH Chi đoàn, BCH Hội phụ nữ ký giao ước thi đua

Buổi Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng, thúc đẩy mỗi một CBCS Phòng PC64 không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, bản lĩnh chính trị, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

                                                                                                Hạnh Anh