“Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” nhìn từ văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân

122

 

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng CAND. Đặc biệt là văn hóa ứng xử của CBCS Công an khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Ghi nhớ sâu sắc từng lời dạy, mỗi CBCS lực lượng Công an nói chung, Công an Quảng Bình nói riêng luôn vận dụng sát đúng vào thực tiễn nhiệm vụ của công tác Công an, từng bước củng cố, tăng cường sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong lực lượng CAND và tiếp tục thực  hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, ngày 26/10/2016, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu lực lượng CAND nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, rèn luyện kỷ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa cho mỗi CBCS. Từ việc nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, đúng đắn, thiết thực phù hợp với bối cảnh tình hình, ngày 12 tháng 1 năm 2017, Bộ Công an đã phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng.

Tại Công an Quảng Bình, bước đầu triển khai thực hiện Cuộc vận động đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS. Đặc biệt là văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo quyết liệt bằng việc tổ chức giám sát, đóng góp ý kiến của nhân dân, đưa nội dung xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa vào chương trình công tác hàng tháng của Công an các đơn vị, địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lấy đó làm thước đo phẩm chất, đạo đức, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của mỗi CBCS Công an.

 

Không chỉ có tinh thần trách nhiệm, những CBCS nữ làm công việc tiếp dân của Công an thành phố Đồng Hới luôn vui vẻ, niềm nở với nhân dân.

Có thể thấy rằng, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng chuẩn mực, văn hóa ứng xử trong công tác và sinh hoạt của CBCS bằng các tiêu chí: “Phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị”; “Phong cách người CAND bản lĩnh trong khi thi hành công vụ”; “Phong cách người CAND bản lĩnh trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng”; “Phong cách người CAND nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, như: Tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến việc thực hiện tư thế, lễ tiết tác phong, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, khuyến khích, biểu dương những việc làm tốt đồng thời nêu ra những biểu hiện sai phạm để CBCS “tự soi”, “tự sửa”. Điển hình là việc làm của Công an huyện Tuyên Hóa tổ chức cho CBCS nghe nói chuyện chuyên đề về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, quan hệ ứng xử; Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho CBCS ký kết nghiêm túc các nội dung của CVĐ. Các đơn vị tiếp dân đã đề ra nhiều khẩu hiệu hành động nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, như: “Chu đáo, tận tình, văn minh, lịch sự”, “Sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, hướng dẫn rõ ràng”, “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”, “Trách nhiệm, chính xác, kịp thời vì nhân dân phục vụ”, “Cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà, nâng cao hiệu quả, ứng xử văn hóa, nhã nhặn với dân, chuyên cần công tác”, “Phòng tiếp dân sạch sẽ”.v.v. Quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi CBCS Công an Quảng Bình luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có phẩm chất, nhân cách, đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, giao tiếp, ứng xử có văn hóa với nhân dân.v.v. Đó là hình ảnh người Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH vượt hàng trăm cây số về tận các vùng sâu, vùng xa cấp thẻ căn cước cho người già và bà con trong bản. Cán bộ tiếp dân làm hộ chiếu, thông hành, tra cứu tàng thư luôn hướng dẫn tận tình, văn minh, lịch sự, phục vụ nhân dân làm nhanh gọn các thủ tục hành chính. Cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động thầm lặng tuần tra đêm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cảnh sát khu vực nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình có mặt khi nhân dân cần. Cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, môi trường, truy nã.v.v. luôn vững vàng niềm tin, sẵn sàng đương đầu với tội phạm để bảo vệ nhân dân….và rất nhiều những hình ảnh mang đậm tính nhân văn cao đẹp, đậm nghĩa, đậm tình của lực lượng Công an Quảng Bình trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên, đồng chí, đồng đội, nhân dân nơi cư trú và trong giải quyết, tiếp xúc làm việc với nhân dân trên nhiều lĩnh vực công tác khác đều thể hiện được nét đẹp văn hóa đang được nhân lên trong cuộc sống, khắc ghi mãi trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao.

 

Nhờ sự hướng dẫn tận tình, cởi mở của cán bộ tiếp dân nên người dân đến làm các thủ tục được thuận lợi, nhanh gọn.

Từ sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, CBCS Công an Quảng Bình đều được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANQG và giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Gần đây, phải kể đến việc phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phản động lợi dụng tình hình sau sự cố ô nhiễm môi trường để kích động, biểu tình, lôi kéo người dân tụ tập đông người gây rối ANTT, gây cản trở giao thông trên địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; điều tra, làm rõ và ngăn chặn tình trạng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, kịp thời trấn an tinh thần trong nhân dân và hàng loạt chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đều có sự tham gia, góp sức của quần chúng nhân dân. Thành quả đó, càng khẳng định niềm tin to lớn của lực lượng Công an Quảng Bình đối với nhân dân, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn lực lượng Công an “Phải gần gũi với nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm được”.

Trong bối cảnh nền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và tỉnh nhà có nhiều biến đổi, tác động nhiều chiều đến nhận thức, tư tưởng của mỗi người dân, chính vì vậy, việc xây dựng và nâng cao văn hóa ứng xử trong CBCS Công an là việc làm cần thiết, cấp bách. Hơn lúc nào hết, mỗi CBCS Công an luôn thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, lời căn dặn của Bác để có định hướng đúng đắn cho bản thân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, từng bước xây dựng hình ảnh Công an Quảng Bình có phong cách, bản lĩnh và nhân văn đúng như tinh thần của Cuộc vận động đã đề ra.

 

TH