10 gương Điển hình tiên tiến cá nhân được ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” quý I năm 2018

276

Giám đốc Công an tỉnh vừa có quyết định công nhận ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” đối với 10 gương điển hình tiên tiến cá nhân Quý I năm 2018.

 

Thực hiện: Ngô Quang Văn