10 gương Điển hình tiên tiến cá nhân được ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” quý II năm 2020

2611

Giám đốc Công an tỉnh vừa có quyết định công nhận ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” đối với 10 gương điển hình tiên tiến cá nhân Quý II năm 2020.

Lan Phương