10 gương mặt được ghi “Sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” qúy II năm 2018

373

Giám đốc Công an tỉnh vừa có Quyết định số: 372/QĐ-CAT-PX15 về việc Công nhận và ghi “Sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” 10 gương điển hình tiên tiến quý II năm 2018 của Công an tỉnh. Đây là những cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, chiến đấu, XDLL-HCKT. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện: Ngô Quang Văn