Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động chuyển đổi số, Đề án 06 trong quý I năm 2023

203
Chiều ngày 19/4, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (BCĐ CĐS) tỉnh Quảng Bình và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức phiên họp quý I/2023, đánh giá kết quả hoạt động CĐS, Đề án 06 trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Theo báo cáo Công an tỉnh do Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày
thời gian qua, các nhiệm vụ của Đề án 06 được quan tâm triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu đề ra trong quý I/2023. Cụ thể, đã thực hiện được 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06, còn 2 dịch vụ liên thông đang triển khai thực hiện. Có một số chỉ tiêu kết quả đạt cao như: Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử 136.947/401.833 (đạt 34,1%), xếp thứ 3 toàn quốc; thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) 57.759/786.970 hồ sơ (đạt 96,3%).
Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Về kết quả triển khai CĐS quý I/2023, theo báo cáo của Sở Thông tin-Truyền thông, thực hiện Chương trình công tác BCĐ CĐS tỉnh năm 2023, trong quý I, các hoạt động trọng tâm tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt.
Trong đó, ứng dụng công nghệ số, chính quyền số tiếp tục được đẩy mạnh. Việc cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến có sự tiến bộ vượt trội so với năm trước: Quý I/2023, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến các DVC thiết yếu của Đề án 06 đạt 65,5%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến các DVC trên Cổng DVC tỉnh đạt 53,9%.
Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 06 tại hội nghị
Việc phát triển công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu dân cư và triển khai các tiện ích theo Đề án 06 được chú trọng; nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ đạt kết quả cao so với toàn quốc (như: Đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đồng bộ, xác thực dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; triển khai công nghệ xác thực sinh trắc học trên thẻ CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh; tích hợp, khai thác dữ liệu dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng DVC tỉnh;…).
Ông Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông trình bày báo cáo tiến độ thực hiện việc Chuyển đổi số trên địa bàn
Kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh có bước phát triển. Người dân đã tăng cường tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số. Đến nay, số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch đang còn hoạt động tại ngân hàng đạt tỷ lệ 81%. Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử đạt 98,2%; tỷ lệ nộp ngân sách thông qua thu thuế điện tử đạt 96%.
Đồng thời, công tác truyền thông đã được các cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp tuyên truyền, qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong toàn xã hội và hệ thống chính trị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CĐS và Đề án 06.
Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, thành viên BCĐ CĐS tỉnh, các đại biểu tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận phiên họp, nhấn mạnh: Ngay từ đầu 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện CĐS và triển khai Đề án 06. Hai cơ quan thường trực (Sở Thông tin-Truyền thông và Công an tỉnh) cùng các sở, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh cũng như hướng dẫn của từng bộ chuyên ngành để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CĐS, Đề án 06 bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra; tạo nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy tiến trình CĐS của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Tuy nhiên, đồng chí Trưởng BCĐ CĐS tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: CĐS trên địa bàn tỉnh ta chưa mạnh; hạ tầng, thiết bị CNTT, kết nối internet băng rộng một số nơi còn nhiều bất cập; tiến độ thực hiện một số dự án CĐS, đô thị thông minh còn chậm; việc triển khai thực hiện DVC trực tuyến vẫn còn hạn chế, mang tính hình thức, chưa thực chất; kết quả số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị, địa phương vẫn còn thấp…
Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác CĐS, đặc biệt là Đề án 06 trong năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về CĐS và triển khai Đề án 06 trong năm 2023. Trong đó, bám sát chủ đề năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về CĐS là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”; trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; đi đầu đột phá là Đề án 06.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đặc biệt, phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu “gương mẫu, trách nhiệm và quyết tâm” để triển khai các giải pháp đẩy mạnh CĐS trong ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu có kết quả thấp, chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không đạt tiến độ được giao. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Mỗi sở, ngành, đoàn thể, địa phương phải lựa chọn đăng ký tối thiểu một công trình, nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiện Đề án 06 tại đơn vị, địa phương mình.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về khai thác, sử dụng thông tin cư trú của công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp DVC. Cũng như đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử; thanh toán trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo hướng thuận lợi hơn, thực chất hơn; triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngành nghề truyền thống tham gia các sàn thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm, dịch vụ kinh doanh trên các nền tảng số.
Quang Văn – Mạnh Thêm