Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy.

1872

Thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay, Công an tỉnh Quảng Bình đã bố trí đủ ở 100% các xã, thị trấn, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu 5 cán bộ chiến sỹ. Đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua thực tiễn công tác ở các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Khi Công an chính quy về xã, trên tất cả các địa bàn, tình hình ANTT chuyển biến rõ nét; cấp ủy chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao. Lực lượng Công an xã chính quy đã nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, nỗ lực khắc phục khó khăn góp phần cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh bảo đảm vững chắc về ANTT.

Ban chấp hành Đảng Bộ Công an tỉnh thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy.
Đồng chí Trung tá Nguyễn Anh Dương, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy.
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp

Thời gian tới, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn gia tăng về số lượng, đa dạng và tinh vi về phương thức hoạt động. Lực lượng Công an nhân dân phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt Công an xã là lực lượng trực tiếp giải quyết tình hình ngay tại địa bàn cơ sở sẽ phải gặp nhiều khó khăn, phức tạp hơn. Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ Công an cấp cơ sở đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong giai đoạn mới. Để đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh nhà đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, từng bước tổ chức chính quy hóa lực lượng Công an cấp xã, Đảng ủy Công an tỉnh đã thống nhất ban hành nghị quyết “ Về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy vững mnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới “.

Đại tá Trần Quang Hiếu Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp Đảng ủy, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, Bộ Công an, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã hết sức quan tâm về nơi ăn, ở, làm việc, phương tiện đi lại, đầu tư trang bị về hậu cần-kỷ thuật…cho lực lượng Công an cấp xã.  Nghị quyết phải nêu bật được quan điểm là cán bộ, chiến sỹ được điều động về công tác ở Công an xã từ nguồn đào tạo ở các trường Công an nhân dân, Công an các đơn vị địa phương khác chuyển vùng và ở các phòng thuộc Công an tỉnh; phải thật sự yên tâm công tác, rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng, vì Nhân dân phục vụ. Bố trí mỗi xã, thị trấn có đủ tối thiểu quân số theo Bộ Công an quy định ( tính đến thời điểm tháng 3/2021 là 05 đồng chí ). Đảng ủy Công an tỉnh sẽ luôn quan tâm đến công tác luân chuyển, điều động các đồng chí đã công tác trong môi trường Công an xã đến công tác ở các đơn vị, bộ phận phù hợp sở trường, năng lực. Trong cơ cấu quy hoạch Trưởng, Phó Công an cấp huyện phấn đấu có ít nhất 50% chỉ huy Công an cấp xã; Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, bổ nhiệm từ 03 đến 05 đồng chí là Trưởng Công an cấp xã giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện.

Việt Hùng