Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình công tác tại các đơn vị địa phương ven biển.

60

Nhằm nâng cao nhận thức về tình hình an ninh, chủ quyền biển đảo cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn ven biển. Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn cho CBCS công tác tại các địa bàn ven biển để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

 

Sau thời gian 12 ngày tham gia lớp tập huấn, 91 học viên là cán bộ chiến sĩ của Công an các đơn vị, địa phương ven biển đã được học tập và nghiên cứu 8 chuyên đề theo tài liệu của Cục Đào tạo – Tổng cục Chính trị CAND cung cấp và được nghe báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, nhất là vấn đề về liên quan đến các vùng biển, đảo.

Những chuyên đề được truyền tải trong thời gian tập huấn là một trong những vấn đề quan trọng, giúp cho học viên nhận thức một cách có hệ thống về biển, đảo, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; về cơ sở pháp lý, lịch sử quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; các quy định của luật pháp quốc tế về biển, nhất là Công ước Liên hợp quốc vê Luật Biển năm 1982…

Kết thúc khóa huấn luyện Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia lớp tập huấn.

          Thùy Trang