Chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ

171

Ngày 17/8, tại Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tiến hành chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” cho đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình. Dự buổi lễ bàn giao có đồng chí Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phan Thanh Nghiệm – Phó giám đốc Sở khoa học và Công nghệ.

Toàn cảnh lễ chuyển giao đề tài khoa học

Sau khi tài đề tài khoa học “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” do Đại tá, Thạc sĩ Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm được bàn giao, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành nghiên cứu để được ứng dụng vào thực tiễn đời sống xã hội đạt hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh nhà và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Phan Thanh Nghiệm – Phó giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình chuyển giao đề tài khoa học và công nghệ “Giải pháp đảm bảo ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” cho đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình.

Đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao lần này đã tập trung làm rõ thực trạng tình hình, công tác bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua, trong đề tài cũng đã đề xuất 7 giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, nhằm tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn để thu hút, triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thùy Trang