Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Huyện đoàn tổ chức ra quân tình nguyện kích hoạt định danh điện tử

180

Ngày 27/5/2023, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Huyện đoàn huyện Quảng Ninh tổ chức lễ ra quân tình nguyện kích hoạt định danh điện tử cho người dân trên địa bàn huyện.

Trước khi tổ chức ra quân tình nguyện kích hoạt định danh điện tử, Công an huyện Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn cho lực lượng đoàn viên, thanh niên để thực hiện.

Theo đó, Công an huyện Quảng Ninh và Huyện đoàn đã chọn cử 80 cán bộ, đoàn viên thanh niên xung kích phối hợp với 30 cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Hiền Ninh, với 08 tổ trực tiếp đến từng nhà ở các thôn để thu nhận và kích hoạt định danh điện tử cho người dân.

Hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho người dân.
Hỗ trợ người dân cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và cài đặt định danh điện tử.

Theo kế hoạch thì sau khi tiến hành kích hoạt định danh điện tử cho người dân tại xã Hiền Ninh, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an huyện và Huyện đoàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, phấn đấu đến ngày 15/6/2023 trên địa bàn huyện hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt định danh điện tử.

Trần Tuấn