Đoàn thanh niên Công an tỉnh tăng cường về cơ sở hỗ trợ thực hiện Đề án 06

292

Ngày 27/5/2023, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập đội hình xung kích thực hiện Đề án 06 gồm 75 cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên chia thành 02 tổ hỗ trợ Công an TP. Đồng Hới và Công an huyện Bố Trạch với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham gia với lực lượng Công an cơ sở để hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử.

Lực lượng tăng cường đã khẩn trương triển khai, phối hợp ngay với Công an các phường, xã, thị trấn trực tiếp xuống địa bàn cơ sở, đến từng nhà dân để hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử.

Theo kế hoạch, sau khi triển khai tình nguyện ở TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch, Đội hình xung kích thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường về các huyện, thị xã còn lại để cùng hỗ trợ làm căn cước công dân gắn chíp, cài đặt định danh điện tử nhằm thực hiện 100% các chỉ tiêu cấp CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư trước ngày 30/6/2023.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh, Đội hình xung kích thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã được tập huấn về các cách thức cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và cài đặt định danh điện tử.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã được tập huấn về các cách thức cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và cài đặt định danh điện tử.

Trần Tuấn