Công an huyện Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chính trị về học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

170

Ngày 13/03/2023, Công an huyện Quảng Ninh tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”. 

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chính trị về học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí trong Đảng ủy, BCH Công an huyện và cán bộ, chiến sỹ, đảng viên Công an huyện Quảng Ninh đã được nghe phổ biến về hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Lời kêu gọi thi đua án quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, sự vận dụng vào thực tiễn; một số kết quả và bài học kinh nghiệm trong 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua án quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi sinh hoạt, một số nội dung tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; đồng thời xác định rõ nguyên nhân, phương pháp chấn chỉnh để thực hiện trong thời gian tới một cách có hiệu quả, thiết thực hơn.

Các bộ, Đảng viên Công an huyện Quảng Ninh tham gia buổi sinh hoạt chính trị về học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong Công an huyện Quảng Ninh. Thông qua buổi sinh hoạt này đã giúp cán bộ, chiến sỹ, đảng viên nắm vững nội dung, ý nghĩa giá trị của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; sự cần thiết của việc tăng cường học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, danh dự của cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Trần Tuấn