Công an tỉnh Quảng Bình giao ban Cơ quan Cảnh sát Điều tra hai cấp 6 tháng đầu năm 2018

414

Ngày 10/7 /2018, CQCSĐT hai cấp Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQCSĐT Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là Thủ trưởng, phó Thủ trưởng CQCSĐT Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Hội nghị Giao ban cơ quan Cảnh sát Điều tra hai cấp Công an tỉnh Quảng Bình 6 tháng đầu năm 2018.

  Trong 6 tháng đầu năm 2018, CQCSĐT 2 cấp Công an tỉnh Quảng Bình đã bám sát chương trình công tác Công an năm 2018, khắc phục những khó khăn, bố trí lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều Kế hoạch, Hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, môi trường… Giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH.

Thượng tá Trần Chiến Lũy, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT báo cáo tình hình điều tra xữ lý tội phạm 6 tháng đầu năm 2018

Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. 6 tháng đầu năm 2018, CQCSĐT 2 cấp đã điều tra, khám phá 226/253 vụ phạm pháp hình sự, đạt 89,03%. Bắt, xữ lý 362 đối tượng.Tội phạm TTXH kết luận 180/205 vụ, đạt 87,08%. Tội phạm về ma túy đã điều tra kết luận 38/38 vụ đạt 100%…Hoạt động điều tra cơ bản và công tác quản lý can phạm nhân thực hiện đúng với trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQCSĐT Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQCSĐT Công an tỉnh đã chủ trì thảo luận, giải đáp và hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị CQCSĐT 2 cấp thời gian tới tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANCT, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. 

                                                                                                                                                                                                                Việt Hùng