Công an huyện Quảng Trạch tích cực, chủ động tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

104

Ngày 1.8.2017, Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công cuộc diễn tập thực binh trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.

Xin ý kiến triển khai cuộc diễn tập
Các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh trực tiếp chỉ đạo diễn tập thực binh tại Quảng Trạch
Các đại biểu tham gia cuộc diễn tập

Với tình huống giả định: Quần chúng nhân dân kéo đến trụ sở chính quyền để gây áp lực, dẫn đến tụ tập đông người, sau đó kích động gây rối…

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát trật tự Công an huyện đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền vận động người dân đi về

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện đã kịp thời có mặt tại hiện trường để giữ gìn trật tự, vận động quần chúng nhân dân giải tán, đồng thời nắm tình hình để xử lý tình huống. Với sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện đã được tăng cường thêm phương tiện, lực lượng từ các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, triển khai phương án trấn áp, giải tán đám đông; bắt giữ các đối tượng cầm đầu, cực đoan, quá khích, chỉ sau một thời gian ngắn tình hình đã ổn định trở lại…

Lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh tham gia diễn tập
Huy động các phương tiện đặc chủng vào phục vụ công tác diễn tập thực binh

Đây là cuộc diễn tập nhằm đánh giá lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, sự hợp đồng tác chiến của các lực lượng trong công an nhân dân, sự phối kết hợp với chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, từ đó nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường ổn định cho việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ngô Quang Văn