Đại hội Chi đoàn Phòng Bảo vệ Chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2019

61
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 24/02/2017, Chi đoàn Phòng Bảo vệ Chính trị (BVCT) đã tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham dự Đại hội có đại diện Ban thường vụ Đoàn Công an tỉnh, Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị cùng toàn thể đoàn viên của chi đoàn

 

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đoàn viên thanh niên lực lượng BVCT đi trước, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị và Đoàn cấp trên, trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Phòng BVCT đã tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Công an tỉnh.

 

Điểm đặc trưng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Phòng BVCT là luôn gắn chặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị được giao, trên cơ sở coi trọng hoạt động xung kích, tình nguyện. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, Ban chấp hành chi đoàn đã thường xuyên tham mưu Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị triển khai nhiều hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng ở khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS cũng như các địa bàn trên tuyến biển. Chỉ trong 3 năm vừa qua, Chi đoàn Phòng BVCT đã triển khai được 11 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

 

BCH Chi đoàn Phòng BVCT nhiệm kỳ 2017-2019 nhận nhiệm vụ

 

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì ANTQ”, Chi đoàn đã tập trung đề ra các giải pháp nhằm phát huy sức trẻ của đội ngũ đoàn viên thanh niên trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đoàn viên, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đoàn với định hướng coi đoàn viên thanh niên là trung tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Tiếp tục huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Hưởng ứng và triển khai có hiệu quả, có màu sắc riêng các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, bản lĩnh kiên cường, nhân văn, giỏi về tri thức chuyên môn cũng như tri thức xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tại đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu của Chi đoàn tham dự Đại hội Đoàn TN Công an tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022, thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ trong chi đoàn.

 

Lê Trần Minh Tâm