Đại hội Chi đoàn Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019

170
Đánh giá bài viết

Chiều 25/2/2017, Chi đoàn Trung tâm HL và BDNV, công an tỉnh đã tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham dự đại hội có đại diện Ban chấp hành Đoàn TN Công an tỉnh, đại diện cấp ủy, Ban giám đốc trung tâm, đại diện Hội phụ nữ Trung tâm cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của chi đoàn đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng đoàn viên cũng như tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng được nâng cao. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy, BGĐ Trung tâm và Ban thường vụ Đoàn thanh niên TN Công an tỉnh, phong trào đã đi vào chiều sâu và đưa lại hiệu quả thiết thực, đoàn viên thanh niên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Điểm mới của chi đoàn là đã đăng ký 02 công trình thanh niên là: “Phòng máy vi tính do TN đảm nhiệm” và “Tủ sách Thanh niên” phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. Hằng năm chi đoàn đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó… số tiền gần 20 triệu đồng.

Ban chấp hành chi đoàn Trung tâm BD và HL nghiệp vụ nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì ANTQ”, chi đoàn đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tích cực tham gia các hoạt động do đơn vị và Đoàn TN công an tỉnh phát động. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, có đạo đức, tri thức và chuyên môn giỏi, có văn hóa và sức khỏe tốt để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội đã bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ trong chi đoàn tham dự Đại hội Đoàn TN công an tỉnh. 

Minh Trâm