Đại hội Đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026

3033
Đánh giá bài viết

Ngày 10/07/2021, Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026; dự đại hội có Đại tá Nguyễn Tiến Nam -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh; Bà Nguyễn Minh Tâm – Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hi LHPN tnh; Bà Đỗ Thị Bích Thủy, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh.

Toàn cảnh  Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

5 Năm qua, Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới của Công an tỉnh; chủ động xác định và triển khai quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm; có nhiều sáng kiến, đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp, vận động hội viên phụ nữ tích cực thi đua học tập, công tác, chiến đấu, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Các đại biểu dự đại hội.

Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ Hội cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong triển khai các hoạt động. Chú trọng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác phụ nữ phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tính chất, đặc điểm của Hội phụ nữ trong CAND, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.

Trung tá Trương Thị Lệ Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh trình bày báo cáo tại Đại hội.

Tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ, hội viên không ngừng được củng cố, kiện toàn, tăng cường về mọi mặt; năng lực của đội ngũ cán bộ Hội ngày càng được nâng cao; phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, XDLL của Công an tỉnh. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đạt và vượt, được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, cán bộ hội viên phụ nữ đồng thuận, ủng hộ.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của Hội phụ nữ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng ủy và hội viên phụ nữ; chủ động tham mưu Ban Thường vụ những nét mới, sáng tạo, riêng có, đậm nét, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ chiến sỹ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn. Phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” được đẩy mạnh, gắn với các phong trào, cuộc vận động của ngành, của Hội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. CBCS nữ dù ở lĩnh vực công tác nào cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong CAND “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội phụ nữ Công an tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026, như: Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới với những nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn, từng thời điểm, phù hợp tâm tư, nguyện vọng của hội viên và tập trung triển khai quyết liệt, tạo hiệu quả rõ nét, nổi bật; tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao đối với hội viên phụ nữ; các cấp Hội cần tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong tham mưu tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện; mỗi cán bộ nữ cần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trên từng cương vị công tác..vv..

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ Công an tỉnh.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ Công an tỉnh.
Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí không tái cử BCH hội phụ nữ khóa VI.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trung tá Trương Thị Lệ Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Dự thảo báo cáo của BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội khóa XIII và Dự thảo báo cáo của BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV trình Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.

Trần Tuấn – Quang Văn