Đảng bộ Công an Trung ương sẽ là một trong những Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

36

Chiều 9-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị quan trọng này nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cho ý kiến và đánh giá tình hình, kết quả tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 và những năm tiếp theo.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ…

 

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tại Hội nghị

Đặc biệt tại Hội nghị, các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến phát biểu, nêu rõ: Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ kết quả nổi bật của lực lượng CAND năm 2016, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế; cho ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an năm 2017, những năm tiếp theo và dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII).

Năm 2016, lực lượng CAND đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nổi bật là: Đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực hơn; công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam có nhiều chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật CAND được quan tâm, chú trọng…

Những kết quả trên đây đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện đất nước có nhiều thách thức lớn, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong CAND, Đảng ủy CATW xác định, đây là Nghị quyết hết sức quan trọng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Trung ương đã thể hiện sự quyết tâm và thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt trong toàn Đảng… Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, để cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của lực lượng Công an.

Đảng bộ CATW tiếp tục xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

(Nguồn Báo CANDĐT)