Dừng cấp CCCD có mã vạch trong toàn tỉnh

2223

Ngày 21/01/2021, Bộ Công an có văn bản thông báo về việc dừng cấp CCCD có mã vạch, CMND 9 số để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử. Bắt đầu từ ngày 22/01/2021, Công an tỉnh Quảng Bình dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có mã vạch và khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) đối với những hồ sơ đề nghị cấp CCCD mã vạch đã thu nhận trước đó.
Đối với việc triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử, trước mắt Công an tỉnh Quảng Bình ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đối với những trường hợp sau:
1. Những trường hợp công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa từng được cấp CCCD, CMND.
2. Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng CMND, CCCD hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp CMND, CCCD hết hạn sử dụng.
3. Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng bị mất.
4. Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng có sự thay đổi thông tin trong CMND, CCCD.
5. Những trường hợp khác do lãnh đạo Công an tỉnh quyết định.
Sau khi được trang bị đầy đủ thiết bị, Công an tỉnh sẽ triển khai đồng bộ cấp CCCD cho toàn thể công dân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD

Hiện nay Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp điện tử vào các ngày trong tuần (trừ chủ nhật), thủ tục gồm sổ hộ khẩu và CMND, CCCD cũ (nếu có). Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/6/2021, lệ phí cấp CCCD được giảm 50%, cụ thể:
– Công dân chuyển từ CMND sang CCCD gắn chíp điện tử: 15.000 đồng/thẻ.
– Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ.
– Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ./.

Hạnh Anh