Giữ bình yên nơi thôn xóm

189
Đánh giá bài viết

Cựu chiến binh là những người có uy tín và kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Phát huy vai trò của mình, cùng với các hội viên trên địa bàn, bác Nguyễn Văn Ân, Chi hội trưởng hội cựu chiến binh (CCB) thôn Bắc Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới đã tham gia tích cực các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần giữ gìn đoàn kết và bình yên nơi thôn xóm.

 

Bác Nguyễn Văn Ân trao đổi thông tin về tình hình ANTT với Ban Công an xã Quang Phú

 

Phát huy tiếng nói của người đi trước

Sau 33 năm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, khi trở về đời thường, phát huy khí chất của người lính năm xưa, bác Ân tiếp tục cống hiến kinh nghiệm, sự nhiệt tình vào các phong trào ở địa phương. Bác đã cùng Chi hội thôn tham gia các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”…Phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những năm gần đây, bác Ân còn góp tiếng nói, hòa giải thành công hàng chục vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân và mâu thuẫn vợ chồng. Chính sự gương mẫu trong đời sống, nhiệt tình trong công tác nên lời nói của Bác luôn khiến người dân nể phục, đồng tình làm theo, góp phần giúp người dân thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.

Góp phần giữ bình yên xóm làng

Với phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh cơ sở”, Bác đã cùng Chi hội luôn tích cực, xung phong đi đầu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. Ở “cuộc chiến” mới này, một lần nữa, cùng với các hội viên CCB, bác Ân lại tỏ rõ phẩm chất của người lính Cụ Hồ, vận động hội viên trong Chi hội cũng như nhân dân trên địa bàn thôn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng hàng chục mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả. Phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn để kiểm soát tình hình, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật.

Một người dân ở thôn Bắc Phú cho biết: Bác Ân tuy đã lớn tuổi, sức khỏe không được tốt như trước đây, thế nhưng Bác đã cố gắng phát huy vai trò của mình trong từng hoạt động, phong trào của địa phương, khi ở địa bàn xảy ra vụ việc nào liên quan đến an ninh trật tự hay chuyện bất bình, mâu thuẫn trong gia đình, xóm làng, Bác đều có trách nhiệm, đưa ra hướng giải quyết cụ thể và thấu tình đạt lý.

Bên cạnh việc tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương, Bác cùng Chi hội CCB đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan, ngăn chặn việc truyền bá văn hóa phẩm độc hại. Cùng với nhà trường, gia đình quan tâm, đôn đốc việc học hành của con em. Rất nhiều trường hợp học sinh cá biệt không lo học hành, bỏ học giữa chừng đã được Bác vận động quay trở lại trường học và có nhiều tiến bộ.

Có thể khẳng định rằng, là Chi hội trưởng hội CCB Bắc Phú, Bác luôn dám nghĩ, dám làm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Lấy sự gương mẫu từ chính mình để vận động, dẫn dắt hội viên. Nhiều năm qua, Chi hội CCB Bắc Phú luôn hoàn thành xuất sắc các mặt hoạt động. Bản thân bác Nguyễn Văn Ân là điển hình tiên tiến, liên tục được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội, các phong trào thi đua tại địa phương.

Tin tưởng rằng, với những phẩm chất tốt đẹp đã được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, người Chi hội trưởng hội CCB Bắc Phú, Nguyễn Văn Ân sẽ tiếp  tục cùng tập thể bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xung kích bảo đảm an ninh trật tự và giữ bình yên nơi thôn xóm.

 

Thanh Thiện