Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc hai lực lượng Công an – Quốc phòng về thực hiện Nghị định 77

65

Sáng 18/1, tại Trung tâm chỉ huy Bộ Công an và đầu cầu các đơn vị, địa phương đã diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2017. Các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của các lực lượng.

Năm 2017, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Đặc biệt, các lực lượng đã chủ động phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch; xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, trọng tâm là các sự kiện Năm APEC và Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Nắm chắc tình hình, trao đổi, phối hợp kiểm tra xác minh hơn 100.000 thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh, giúp hai hai lực lượng dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên từng địa bàn và phạm vi cả nước.

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc của hai lực lượng Công an – Quốc phòng tại điểm cầu Quảng Bình

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Thượng tướng Phan Văn Giang cùng ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp của hai lực lượng. Đồng thời, thống nhất cao nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới sẽ tập trung tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động trao đổi, xác minh thông tin liên quan nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phối hợp phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, sử dụng công nghệ cao. Tăng cường phối hợp trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định… Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ngô Quang Văn