Hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018

104

 

Ngày 31/01/2018, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Bình (Ban chỉ đạo 138) đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng- Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường-Phó Giám  đốc Công an tỉnh.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và nhiều tham luận của các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng mô hình, những cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Toàn cảnh hội nghị
Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu tham luận tại hội nghị

Năm 2017, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh tiếp tục phát triển và đạt những kết quả quan trọng, đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT được thực hiện thường xuyên; các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết, ổn định tình hình ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở. Tổng kết năm 2017, có 09 mô hình được xây dựng mới, nâng tổng số lên 77 mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn tỉnh. Có 1.101/1.251 khu dân cư, 122/159 xã, phường, thị trấn, 552/560 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tổng kết năm học 2016-2017 có 501/525 nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Có 136 lượt tập thể và 278 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Đồng chí Trần Tiến Dũng- Tỉnh ủy viên- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng- Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp mà Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề ra trong năm 2018 và nhấn mạnh: Năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, cho nên Ban chỉ đạo 138 tỉnh cần phát huy vai trò quan trọng của lực lượng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở trong nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới và xây dựng có hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến; chủ động bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở, đủ sức đảm đương, hoàn thành tốt nhiệm vụ ; lực lượng công an phải là lực lượng nòng cốt, làm chỗ dựa cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới.

 

Đồng chí Trần Tiến Dũng- Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2017.
10 tập thể và cá nhân đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.
08 tập thể đón nhận bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2018.

Hội nghị cũng đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể, Bằng khen của Bộ Công an cho 08 tập thể thuộc tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2017.

Bài và ảnh: Thanh Thiện, Thiên Ca