Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”

571

          Ngày 20/11/2019, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức họp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi viết: “Tìm hiểu Luật an ninh mạng”. Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

          Ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng đã được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua gồm 7 chương 43 điều. Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an  ngày 06/8/2019, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3232/KH-CAT-PV01 về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” phát động đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong Công an tỉnh Quảng Bình tham dự.

Sau 03 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi Công an tỉnh đã tiếp nhận 1735 bài dự thi từ 35 đầu mối Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Qua sơ loại, Ban tổ chức đã chọn được 21 tác phẩm dự thi xuất sắc, sau đó Ban tổ chức sẽ chọn 03 bài thi xuất sắc nhất để gửi tham gia cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh đánh giá cao cuộc thi lần này và nhấn mạnh: Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng, nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh, nâng cao hiểu biết chấp hành và bảo vệ an ninh mạng nhằm đảm bảo TTATXH. Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước về Luật an ninh mạng và Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về an ninh mạng. Đặc biệt yêu cầu Ban giám khảo chấm thi phải chặt chẽ, thận trọng, khách quan, chính xác, nghiên cứu kĩ thể lệ, quy chế chấm thi, chấm với tinh thần hết sức trách nhiệm, sắp xếp thời gian chấm phù hợp để đảm bảo công tác chuyên môn của mình.

Lan Phương – Quang Văn