Huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018

91

Ngày 15/3/2018 Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2017.

Đến dự hội hội nghị có đồng chí Hồ Vũ Thường, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện, đại diện BCH Phòng PV28 Công an tỉnh, các thành viên trong Ban chỉ đạo; lãnh đạo các phòng ban, hội đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã – thị trấn.

 

Huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018

 

 Năm 2017, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cơ bản giữ vững ổn định. Tổ chức tốt việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị Quyết 09 của Chính Phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm… Trên cơ sở đó, nhân dân tích cực đấu tranh tố giác các loại tội phạm, đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có chất lượng, phục vụ công tác điều tra, phá án cho lực lượng công an. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng và nhân rộng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT được thực hiện thường xuyên. Lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở không ngừng được củng cố, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

Về nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2018: Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện; xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tham gia công tác đảm bảo ANTT; đẩy mạnh việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị một số tập thể và cá nhân tại các cơ quan, đơn vị của huyện còn báo cáo điển hình về một số tham luận trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

 Đồng chí Hồ Vũ Thường Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Tuyên Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hồ Vũ Thường Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân huyện nhà đã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời yêu cầu Huyện ủy và UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ Thị 09 của Ban Bí Thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trường của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nhận thức đúng về các thế lực thù địch, cảnh giác đấu tranh, tố giác các loại tội phạm góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội huyện nhà. 

 

Thượng tá Trần Quang Hiếu, UVTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017

Với những thành tích đạt được trong năm 2017, Giám đốc công tỉnh đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017

 

                                                                                                                                                                        Việt Hùng