Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” ở Công an huyện Quảng Ninh

119

 “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một Cuộc vận động lớn nhằm mục đích chỉnh huấn, chỉnh quân, xây dựng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tại nơi làm việc và khi tiếp xúc với nhân dân. Tuy mới được triển khai, nhưng Cuộc vận động đã đi vào thực tiễn chiến đấu, công tác và sinh hoạt hàng ngày của CBCS, tạo được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của nhân dân trên địa bàn.

Ở huyện Quảng Ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Tại Công an huyện Quảng Ninh, để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động, Ban chỉ huy Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Ban chỉ đạo Cuộc vận động. Tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc vận động trong toàn thể CBCS vào ngày 23/2/2017. Tại buổi lễ các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an Nam Long, Công an thị trấn Quán Hàu và Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ đã ký giao ước thi đua.

Công an huyện Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đặt ra mục đích, yêu cầu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, BCH Công an huyện và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đối với nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ CAND…chính vì vậy, BCH Công an huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Đến nay 14/14 đội nghiệp vụ, đồn Công an, Công an thị trấn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện đã triển khai, cụ thể hóa những nội dung để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Theo đó, đã quán triệt cho CBCS các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động, lồng ghép với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; tổ chức cho cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vận dụng linh hoạt, sáng tạo Cuộc vận động vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng nên chỉ trong thời gian ngắn hơn 01 tháng triển khai thực hiện, Công an huyện Quảng Ninh đã nhiều lần được Lãnh đạo Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng. Nhất là trên lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, điều tra, truy bắt tội phạm, công tác quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát TTATGT, TTCC và trên tất cả các mặt công tác chuyên môn khác luôn đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tránh được các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân. 

 Thời gian tới, BCH Công an huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong CBCS  để  có những việc làm hay, hành động đẹp thể hiện bản lĩnh, nhân văn “Vì nhân dân phục vụ” của CBCS CAND nói chung và Công an huyện Quảng Ninh nói riêng để lại ấn tượng tốt trong lòng nhân dân. Tin rằng từ Cuộc vận động này, hình ảnh người chiến sĩ Công an sẽ đến gần hơn với nhân dân, tạo thêm niềm tin, động lực để CBCS phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển lớn mạnh.

                                                                                 Đại tá Đoàn Thanh Tuyên                                             

Trưởng Công an huyện Quảng Ninh