Khi kỳ vọng của người dân thành hiện thực

553

Với phương án bố trí, tăng cường công an chính quy xuống xã, Công an Quảng Bình đã và đang từng bước thực hiện lộ trình phù hợp theo đề án của Bộ Công an: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Chuyển biến về tình hình ANTT tại các địa phương là thước đo cụ thể nhất về tính hiệu quả của công tác này và người dân chính là đối tượng được thụ hưởng kết quả đó rõ ràng nhất.

 Hiệu quả tại địa bàn cơ sở

 Về xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn trong những ngày cuối năm 2019 này, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của bà con người dân nơi đây. Tháng 9/2019, CA Quảng Bình đã quyết định điều động về xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn 03 đồng chí Công an chính quy  đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên.

 

Ban Công an xã Quảng Văn đã nỗ lực vượt qua khó khăn để bám sát địa bàn, tạo các mối quan hệ mật thiết với nhân dân, xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu vực dân cư.

Nhiệm vụ chính của lực lượng Công an chính quy về xã là giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, hạn chế thấp nhất vụ việc phải chuyển cấp, đảm bảo bình yên địa bàn. Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Công an xã Quảng Văn đã nỗ lực vượt qua khó khăn để phối hợp chính quyền, gần dân, tạo các mối quan hệ mật thiết với nhân dân, xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngay từ khi về nhận công tác, Lực lượng Công an chính quy và Công an viên ở các thôn đã bám địa bàn, nắm chắc tình hình ANTT, đặc biệt dư luận quần chúng nhân dân liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tình hình triển khai xây dựng Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan, tình hình xét duyệt hộ nghèo, tình hình thu nộp đầu năm tại các trường học…không để dấu hiệu, vụ việc phức tạp nảy sinh.

Hơn 02 tháng Công an chính quy về xã, xã Quảng Văn đã có sự thay đổi. Tình hình ANTT được giữ vững, các loại tội phạm giảm hẳn so với trước đây. Người dân và chính quyền địa phương đồng thuận, tin tưởng. Công an xã cũng thường xuyên tiếp xúc, tiếp cận linh mục, hội đồng mục vụ tại giáo xứ Văn Phú để nắm bắt tình hình, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước…Bước đầu đã tạo được sự gắn kết, chia sẻ và hổ trợ lẫn nhau.

 

Thường xuyên về địa bàn nắm tình hình trong dân.

 Đức Ninh, thành phố Đồng Hới cũng là xã đầu tiên Công an Quảng Bình triển khai việc đưa Công an chính quy xuống cơ sở. Trước khi bố trí công an xã chính quy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn. Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, nhất là trộm cắp tài sản, sử dụng, tàng trữ chất ma túy, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, các loại tội phạm hoạt động manh động, coi thường lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Sau khi bố trí công an chính quy, nhờ làm tốt công tác tham mưu, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chủ trương về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cho nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây lực lượng công an bán chuyên trách không trực tiếp giải quyết được các vụ việc xảy ra, phải có sự phối hợp, hướng dẫn của các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố, thì đến nay các vụ việc được xử lý nhanh chóng, hiệu quả

 

Gần dân, sát dân và bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Từ chủ trương đúng đắn

 Thực  hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh”, Công an Quảng Bình đã triển khai với 03 lộ trình và dự kiến tiến hành bố trí Công an xã chính quy ở tất cả các xã trong toàn tỉnh, đảm bảo mỗi xã có 03 Công an chính quy trở lên tùy thuộc vào tình hình an ninh, trật tự ở mỗi xã.

Trong giai đoạn 1, Công an Quảng Bình đã bố trí  69 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy về 18 xã trọng điểm trên địa bàn. Hơn 02 tháng triển khai, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã phát huy tốt khả năng và trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ đảm bảo TTATXH ở địa bàn cơ sở. Tiếp tục giai đoạn 2, Công an Quảng Bình quyết định bố trí 90 đồng chí Công an chính quy  về 25 xã. Đây là lực lượng đảm bảo về số lượng, vững mạnh về chất lượng, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, ảnh hướng xấu đến tình hình ANTT.

Để Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh”, được thực hiện thành công, Công an Quảng Bình đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng và rà soát cán bộ; có cơ chế, chính sách, quan tâm, động viên đối với cán bộ đi tăng cường cơ sở, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ các nguồn kinh phí của địa phương, Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập các đoàn về làm việc với thường trực cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn khảo sát điều kiện cơ sở vật chất trước khi bố trí.  Bộ Công an đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và cấp phát 15 danh mục quân trang, thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn định mức để phục vụ cho công tác của lực lượng công an xã chính quy.Từ đó đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức từ cấp ủy, lãnh đạo đến cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của lực lượng công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT.

 

Quyển sổ tay nghiệp vụ  là cẩm nang giúp lực lượng Công an xã chính quy đảm nhiệm tốt nhiệm vụ.

Song song với việc đưa Công an chính quy về xã, Lãnh đạo Công an Quảng Bình đã mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho 366 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã cho xây dựng và phát hành quyển sổ tay nghiệp vụ dành cho công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Đây cũng là quyển sổ tay đầu tiên trong lực lượng Công an trên toàn quốc được xây dựng. Cũng  chính là cẩm nang phục vụ công tác giúp lực lượng Công an xã khi về cơ sở với những kiến thức cơ bản như: công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; công tác nắm, xử lý tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; tiếp nhận tin báo, phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm; công tác giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra tại địa bàn cơ sở.

Việc bố trí công an chính quy về xã đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn của các cấp ủy, chính quyền xã. Đó là sự chuẩn bị về nơi làm việc, sinh hoạt; giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ công an chính quy nhanh chóng tiếp cận và làm quen với địa bàn… Ngược lại, công an chính quy sau khi về xã cũng đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác chuyên môn như tham mưu giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh liên quan an ninh trật tự một cách hợp tình, hợp lý; phối hợp thực hiện một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; đề xuất lồng ghép nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền xã nhận thức ngày càng sâu sắc, cụ thể hơn về ý nghĩa phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, về mối liên hệ giữa yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 Theo lộ trình, còn 93 xã, thị trấn chưa bố trí công an chính quy, từ nay đến 2020, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục triển khai bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại các xã còn lại, năm 2021, đảm bảo 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều do công an chính quy đảm nhiệm, qua đó góp phần phục vụ đắc lực công tác đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

 

Đồng chí Trần Công Thuật- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình:
Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an. Việc đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã đảm bảo tính ổn định tại cơ sở, khắc phục được những tồn tại của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây. Sau khi được triển khai về xã, lực lượng Công an chính quy đã làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, UBND các xã triển khai kịp thời, có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo ANCT, TTATXH tại địa phương; luôn gần gũi, chia sẽ với cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Về phía Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục có phương án giải quyết chế độ , chính sách phù hợp đối với Công an bán chuyên trách cũng như tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động, phương tiện, công cụ hỗ trợ để lực lượng Công an chính quy về xã có đủ các điều kiện để tiếp nhận, triển khai công việc hiệu quả nhất.

 

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân- Giám đốc Công an tỉnh:
Ngay sau khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh” thì Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch 7 bước để triển khai bố trí lực lượng Công an chính quy xuống các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bước thứ 5 đặc biệt quan trọng bởi đây là bước lựa chọn con người. Về tiêu chí để lựa chọn cán bộ, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc thông tư 18 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chí bố trí lực lượng Công an Chính quy xuống các xã. Chúng tôi đã tổ chức phát động trong toàn thể CBCS của Công an tỉnh nên trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh nhận được rất nhiều đơn xung phong của những đồng chí là Đội trưởng, Trưởng Công an phường trong diện quy hoạch Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện và tương đương. Các đồng chí đã có đơn xung phong đến những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn cùng với lực lượng Công an bán chuyên trách tham mưu Cấp ủy chính quyền, quyết tâm tạo chuyển biến tình hình ANTT ở mỗi địa bàn. Những đồng chí được lựa chọn xuống làm trưởng Công an những xã trọng điểm phức tạp đều là những đồng chí Đội trưởng trong diện quy hoạch, là những đồng chí xuất sắc nổi trội và có tinh thần xung phong đảm nhận những khâu yếu, việc khó để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với những đồng chí phó trưởng Công an xã và những đồng chí Công an viên thì căn cứ vào tính chất địa bàn, chúng tôi lựa chọn các đồng chí được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực như An ninh, Phòng chống tội phạm, lĩnh vực phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi xuống địa bàn.

 

Đồng chí Mai Văn Chương- Bí thư Đảng ủy xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn:
Cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã đều đồng tình, ủng hộ chủ trương đưa Công an chính quy về xã. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Các đồng chí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã đã kịp thời chấn chỉnh, sắp xếp lại tổ chức, quy trình công tác theo hướng chuyên nghiệp hơn và có sự phối hợp sâu sắc với Chính quyền địa phương để giải quyết những vụ việc phức tạp trên địa bàn. Chúng tôi đánh giá cao sự trách nhiệm trong công việc của các đồng chí.

 

Đại úy Trần Lê Hải- Trưởng Công an xã Đức Ninh:
Ngay khi về địa bàn cơ sở, chúng tôi thường xuyên xuống địa bàn, nắm về tình hình ANTT, quan tâm tới đời sống của người dân, vận động người dân thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các loại tội phạm. Với mục đích là đem đến hình ảnh mới của người chiến sỹ CAND gần gũi với bà con hơn và cách quản lý con người, địa bàn, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân khoa học hơn, thuyết phục hơn.

 

Linh mục Nguyễn Văn Hữu- giáo xứ Văn Phú:
Công an chính quy về xã một phần nào đã cho thấy hình ảnh thân thiện, gần dân, giải quyết được nhiều công việc cơ bản, hợp lòng người dân nên họ rất tin tưởng, quý mến. Nhiều khi thấy hình ảnh “anh Công an về làng” là người dân rất phấn khởi.

 

Bác Trần Thanh Bình- Thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn:
Ngoài thường xuyên xuống bản trao đổi, nắm bắt tình hình ANTT, các anh Công an xã còn trực tiếp tới các nhà dân tuyên truyền pháp luật cũng như thăm hỏi đời sống của bà con. Sự quan tâm của các anh, bà con phấn khởi lắm. Khi có Công an chính quy về xã, các nạn trộm cắp vặt đã giảm hẳn, bà con cảm thấy tin tưởng và yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

 

Bác Phan Văn Thưởng- Thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới: Chỉ cần thấy màu áo của các anh đi ngoài đường là cảm thấy yên bình. Từ khi có các anh về, bà con nhân dân chúng tôi ai cũng phấn khởi. Hy vọng, các anh sẽ làm được nhiều việc hơn nữa để giữ gìn ANTT trên địa bàn được tốt hơn.

T/h: Ngọc Oanh- Thùy Trang