Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2070

Năm 2016, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Quảng Bình về việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) cất giữ trong nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, trong năm 2016, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã vận động thu hồi 09 vũ khí quân dụng (3 súng K54, 3 súng AK, 2 súng CKC, 01 súng tiểu liên), 144 súng tự chế, 11 kg chất nổ, 36 đầu đạn, 41 quả mìn tự tạo, 33 kíp nổ, 1.185 viên đạn các loại, 86 vũ khí thô sơ, 57 bộ kích điện. Ngoài ra, các lực lượng nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện bắt giữ 02 vụ, 05 đối tượng vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, thu 129 kg chất nổ; 28 vụ, 41 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán các loại pháo, thu giữ 735,44 kg pháo các loại… Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả số liệu đó cho chúng ta thấy rằng số lượng VK – VLN – CCHT trôi nổi ở ngoài xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều, công tác quản lý VK – VLN – CCHT còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, sử dụng VK – VLN – CCHT hiệu quả chưa cao, nên nhận thức của một số người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng ven biển, một số người dân sống trên tuyến biên giới Việt – Lào còn hạn chế; sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý, phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi VK – VLN – CCHT chưa được duy trì thường xuyên…  

Thời gian tới, do những tác động ảnh hưởng nhất định của tình hình thế giới, khu vực, nên dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn quốc cũng như ở Quảng Bình sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Nhất là hoạt động của các loại tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án; việc người dân ở các vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, người dân ven biển… sử dụng các loại VK VLN – CCHT để săn bắt động vật, đánh bắt thủy, hải sản, khai thác tài nguyên và vì lợi nhuận, một số người dân bằng mọi cách sẽ có các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép VK – VLN – CCHT… là nguyên nhân dẫn đến tội phạm, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Để nâng cao hiệu quả công tác vận động thu hồi VK – VLN – CCHT trong nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, từ thực tiễn công tác, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Chính quyền đối với công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ. Lực lượng Công an các cấp phải tham mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện quyết liệt việc vận động thu hồi VK- VLN- CCHT trên địa bàn. Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức tự giác, tự giao nộp là chính, nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, như: Công an viên, Bí thư Chi bộ thôn, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín… Họ là những người trực tiếp, am hiểu thông thuộc địa bàn, nắm được phong tục tập quán, sinh hoạt của người dân, biết từng người có vũ khí để vận động nhân dân giao nộp đạt hiệu quả hơn; đồng thời qua công tác tuyên truyền để vận động nhân dân cung cấp những thông tin có giá trị những trường hợp cố tình tàng trữ, không giao nộp cho chính quyền và cơ quan Công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời những vi phạm.

2. Phải tiếp tục rà soát, lập danh sách các cá nhân, gia đình còn cất dấu, tàng trữ VK – VLN – CCHT trái phép để tuyên truyền, vận động thuyết phục, kết hợp răn đe giáo dục, kiên quyết xử lý các trường hợp cất giấu và lén lút sử dụng vũ khí trái phép, kịp thời ngăn chặn những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đồng thời tổ chức cho nhân dân ở các địa bàn ký cam kết không buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng VK – VLN – CCHT trái phép.

3. Lực lượng Công an tích cực tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác với những mục tiêu, yêu cầu cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai từ trong tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân. Đồng thời phải xem công tác vận động nhân dân giao nộp VK – VLN – CCHT là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài của toàn xã hội. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh duy trì và thành lập các tổ công tác xuống từng bản và các nhóm liên gia tự quản, thực hiện công tác vận động thu hồi, tiến hành phát phiếu tố giác, phát giác cho công dân và thường xuyên thu thập các thông tin từ quần chúng nhân dân để nắm bắt các đối tượng có hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép từ đó đưa vào diện quản lý và có các biện pháp tuyên truyền, răn đe, giáo dục để các đối tượng tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Phải luôn nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa công tác đăng ký, quản lý VK – VLN – CCHT với công tác thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên đẩy mạnh công tác quản lý, bảo quản, sử dụng của các cơ quan, tổ chức được trang bị nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp hư hỏng, thất lạc. Lực lượng Công an các cấp phải chủ động và phối với cơ quan chức năng xây dựng các kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát VK – VLN – CCHT. Thông qua đó nắm chắc thực trạng số lượng, chất lượng của VK – CCHT, công tác quản lý, bảo quản ở từng cơ quan, đơn vị cũng như việc cấp giấy phép sử dụng để cấp lại, cấp đổi những VK – CCHT còn giá trị sử dụng. Trường hợp hết giá trị sử dụng thì thu hồi, xử lý, thanh loại theo quy định. Đồng thời qua đó để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quy định quản lý VK – VLN – CCHT, trong đó tập trung kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện buông lỏng trong quản lý, nghi vấn có nguy cơ cao liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Định kỳ quý, 6 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác đấu tranh, vận động thu hồi VK – VLN – CCHT, phát hiện biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

Trung tá, TS Hoàng Giang Nam    

Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị