“Nghiên cứu, hoàn thiện các chế độ, chính sách, định mức chi tiêu phù hợp với đặc thù công tác của lực lượng CAND”

51

Là chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Cục Tài chính vào ngày 19-7.

Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục Tài chính đã báo cáo Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ duyệt phân bổ ngân sách chi an ninh năm 2017, cơ bản đáp ứng yêu cầu chi tiêu cho công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Về cơ bản, đã bố trí đủ kinh phí nuôi quân và các khoản chi thuộc chế độ, chính sách; ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm, điểm nóng phức tạp về ANTT; các lực lượng chiến đấu, các đơn vị biên giới, vùng sâu, vùng xa, đơn vị mới thành lập, công an cấp huyện; các khoản chi cho các hoạt động còn lại được sắp xếp và bố trí ưu tiên hợp lý…

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả CBCS Cục Tài chính đã đạt được trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Tài chính CAND cần bám sát mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư của nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng CAND từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phải nắm chắc tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an để chủ động trong quản lí, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm.

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các chế độ, chính sách, định mức chi tiêu phù hợp với đặc thù công tác của lực lượng CAND và chính sách tài chính quốc gia, nâng cao hơn nữa hiệu quả  trong sử dụng ngân sách, tài sản; chú trọng đầu tư để phát triển công nghệ an ninh, nghiên cứu sáng tạo, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ công tác; ưu tiên đầu tư những đơn vị, lĩnh vực trọng điểm; những địa bàn vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; ưu tiên nâng cao cải thiện đời sống CBCS, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải thiện nguồn thu tăng thu nhập.; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành; chú trọng công tác dự toán…

Chủ động tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an triển khai các bước tiếp theo để thực hiện có hiệu quả Đề án “Chủ trương bố trí kinh phí đặc biệt cho ngành Công an giai đoạn 2016-2020”, làm thế nào để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất.

Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với tất cả các khâu của quá trình quản lí ngân sách nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

 

Bộ trưởng Tô Lâm với CBCS Cục Tài chính

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí tài chính của toàn lực lượng, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho CBCS; chú trọng công tác lực chọn, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ sao cho phù hợp với năng lực, đạt hiệu quả cao trong công tác; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu quản lí ngân sách từ Bộ đến cơ sở. Việc đầu tư công nghệ phải xác định bước đi, lộ trình thích hợp, đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển của đất nước…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã biểu dương, trao các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

                                                     Theo Phương Thuỷ (Báo CAND)