Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

7816

Phần thứ hai

Nội dung phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

I.Nhận thức chung về phong cách, bản lĩnh, nhân văn

1.Phong cách có thể hiểu là những lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự tạo nên cái riêng của một người hay một loại người nào đó. Có phong cách làm việc, lao động, phong cách lãnh đạo, phong cách quân nhân, phong cách sống…; phong cách phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, khí chất của cá nhân; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện làm việc, sinh hoạt, sự giáo dục, rèn luyện của mỗi cá nhân…; phong cách liên quan chặt chẽ với đạo đức, song phong cách không phải là đạo đức mà là những phẩm chất đạo đức được nhận thức và được thể hiện ra trong hoạt động sống của con người. Phong cách có đặc điểm gắn với truyền thống, tập quán, thói quen, đồng thời phụ thuộc vào trình độ và khí chất của mỗi cá nhân. Đối với người cán bộ, phong cách làm việc không chỉ là việc riêng của người cán bộ đó mà là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác và uy tín của đơn vị, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

Phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị đặc trưng, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn với tư tưởng, đạo đức của Người; thể hiện một nhân cách lớn, siêu việt, trí tuệ, lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ. Phong cách Hồ Chí Minh gồm những đặc điểm nổi bật:

(1)Phong cách tư duy: Tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; tư duy hài hòa , uyển chuyển, có lý, có tình.

(2) Phong cách làm việc, có phong cách lãnh đạo: dân chủ, tuân thủ nghiêm nghặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tổ chức kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên; phong cách quần chúng, luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân; nêu gương; phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực và đổi mới.

(3)Phong cách diễn đạt: Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn dạt ngắn gọn, cô động, hàm xúc, trong sáng, có lượng thông tin cao; sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, ví von, so sánh cụ thể; phong cách diễn đạt luôn biến hóa, nhất quán mà đa dang.

(4) Phong cách ứng xử: Khiêm tốn, nhã nhặn. lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên, linh hoạt, chủ động, biến hóa.

(5) Phong cách sống: Cần, kiệm, liêm, chính; sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông – Tây; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.

2.Bản lĩnh là ý chí, dũng khí, chính kiến của mỗi cá nhân để linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, phát triển phù hợp với vai trò, vị thế xã hội của mỗi con người trong điều kiện khách quan thay đổi và giúp cá nhân tự đánh giá, phán xử những hành vi và cách cư xử của mình. Bản lĩnh bao gồm: Tri thức, tư tưởng, quan niệm, tín ngưỡng và những hiểu biết về cuộc sống; tình cảm và đạo đức; những giá trị chuẩn mực, mục đích, lý tưởng và niềm tin khoa học, truyền thống lịch sử và phong tục văn hóa.

3.Nhân văn là những nét đặc trưng thuộc bản chất của con người kết hợp với tri thức văn hóa, văn minh, thể hiện qua cách suy nghĩ, giao tiếp, lịch sử, truyền thống, tôn giáo; nhận thức đúng đắn về bản thân và niền tin vào trí tuệ, bản lĩnh, khả năng tự hoàn thiện vươn lên của con người, là một trong những nội dung cơ bản của đạo đức vì cái gốc của đạo đức là lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, tình nghĩa đối với con người, với gia đình, quê hương, Tổ quốc; lối sống vị tha, chung thủy; lấy thiện thắng ác; lòng yêu hòa bình, thái độ khoan dung, không báo thù báo oán.   .

II. Nội dung phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ

Đối với CBCS CAND, phong cách bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu; phong cách bản lĩnh trong quan hệ, sinh hoạt; phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ, thể hiện:

1.Phong cách bản lĩnh chính trị

– Lời nói, hành động thể hiện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt nam; trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

-Luôn thể hiện sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng.

– Vững vàng về tư tưởng, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức; kiên quyết lên án và đấu tranh với quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội ộ.

– Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn tấn công, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.

– Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; không dấu diếm, dám nhận khuyết điểm. Trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; không lợi dung phê bình để nịn bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

– Nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện, trau dồi đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tận tụy, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

– Đề cao tinh thần cương quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, xã hội lên trên lợi ích cá nhân.

2. Phong cách bản lĩnh trong công tác, chiến đấu

– Luôn có thái độ, hành vi văn minh, lịch sự, tôn trọng, khiêm tốn, đúng mực; bĩnh tĩnh lắng nghe, nhiệt tình chia sẻ, tận tình phục vụ, khôn khéo xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến người dân.

– Luôn giữu thái độ gần gũi, thân thiết nhưng nghiêm túc, đúng mực, phân biệt rõ ràng giữa người thi hành công vụ với công dân.

– Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, khôn khéo, linh hoạt xử lý các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

-Xử lý công tâm, khách quan, đúng pháp luật mọi hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, lấy giáo dục, cảm hóa, thuyết phục là chính; không dung túng, bao che hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

– Không “hình sự hóa” quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế hoặc “hành chính hóa” vụ việc hình sự dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan, sai, xâm phạm đến quyền, lợi, lợi ích hợp pháp của người dân; bảo vệ cái đúng, cái tốt, đấu tranh với cái xấu, cái sai.

-Không nhũng nhiễu, cố tình gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết yêu cầu  chính đáng của người dân để vụ lợi, vòi vĩnh đồi hối lộ; không được lợi dụng nghề nghiệp, chức vụ, quyền hạn để trục lợi, trả thù cá nhân.

– Có năng lực, tư duy làm việc năng động, sáng tạo, nhạy bén.

3. Phong cách bản lĩnh trong quan hệ và sinh hoạt cộng đồng

– Trong công tác, sinh hoạt, CBCS Công an phải đoàn kết, tương trợ, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên tình đồng chí, đồng đội.

-Sẵng sàng lắng nghe ý kiến, chia sẻ quan điểm, cầu thị, học hỏi lẫn nhau; đồng cảm, chia sẻ khó khăn; luôn nêu cao ý thức đấu tranh bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng đội và của tập thể; không có thái độ hành vi nhằm hạ uy tín của đồng nghiệp, uy tín của tập thể.

– Không đó kỵ, bè cánh, lợi dụng tự phê bình, phê bình, dân chủ nội bộ để vu khống, hạ uy tín, trả thù cá nhân, gây rối nội bộ; không suồng sả trong sinh hoạt tập thể.

– Trong sinh hoạt cộng đồng và nơi cư trú, CBCS phải luôn gần gũi, tôn trọng và giúp đỡ nhân dân; bản thân và thành viên trong gia đình phải tôn trọng  và gương mẫu cháp hành quy tắc cộng đồng, phong tục, tập quán, văn hóa, quy định của địa phương và gương mẫu tham gia các phong trào ở nơi cư trú; bản thân phải luôn gần gũi, đoàn kết giúp đỡ mọi người.

4. Phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ

– Có lòng yêu thương con người;tin tưởng vào khả năng, ý chí, phẩm giá của con người; tin vào trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân; đối xử nhân đạo, nhân ái, khoan dung độ lượng, cảm thông, chia sẻ nỗi đau của người khác, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện.

– Hiếu với dân “kính dân”, “trọng dân”, “tự tin”, “gần dân”, lắng nghe, tôn trọng nhân dân; có thái độ văn minh, lịch sự, khiên tốn, quan hệ đúng mực với nhân dân.

– Luôn chú ý lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của nhân dân, phản ánh về tình hình an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; lắng nghe nguyện vọng, ý kiến thắc mắc, khiếu kiện, tố cáo của nhân dân để tận tình giải quyết.

– Khi tiếp xúc với nhân dân, CBCS Công an nhân dân luôn có thái vui vẻ, niềm nở, chào hỏi, tận tình phục vụ.

– Tiếp nhận thông tin, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân nghiêm túc, nhanh chóng, chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, quy chế và quy định của pháp luật; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân ; không nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân.

– Văn minh, lịch sự, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; tôn trọng pháp luật, phong tục, tập quán nước sở tại.

– Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

 

                                                                                      BBT