Phòng PC06 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

507

Ngày 26/6/2021, Phòng PC06 đã tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Bãi biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới và tổng vệ sinh trước, trong và xung quanh trụ sở đơn vị để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Với sự nhiệt tình, năng động trong thời gian 02 tiếng, gần 30 đoàn viên, hội viên đã làm sạch 01km bờ biển, tổng vệ sinh trước, trong và xung quanh trụ sở đơn vị, thu gom gần 03 tạ rác thải tập kết và mang đi tiêu hủy đúng quy định. Việc làm này nhằm lan toả, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của CBCS, người dân và cộng đồng dân cư trong việc vệ sinh môi trường để nâng cao trách nhiệm cùng nhau bảo vệ môi trường và làm cho môi trường ngày một trong sạch hơn.

Chi đoàn, Hội phụ nữ PC06 dọn vệ sinh tại bãi Biển xã Bảo Ninh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Từ năm 2009 đến nay, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) gắn với kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới (08/6) là sự kiện thường niên, đã trở thành hoạt động cụ thể và đã được quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của bảo vệ đại dương.

Chi đoàn, Hội phụ nữ PC06 dọn vệ sinh tại bãi Biển xã Bảo Ninh

Ngày Môi trường thế giói (5/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ đề của năm 2021 là “Phục hồi Hệ sinh thái”; đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xoá đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Tổng vệ sinh cơ quan doanh trại

Thông điệp của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) năm 2021 với chủ đề “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”. Thông điệp này tiếp tục chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 nhằm kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân./.

Phi Hùng