Quảng Bình làm tốt công tác rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh

157

Qua tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên phạm vi toàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 44 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở vi phạm về an toàn PCCC và CNCH.

Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên phạm vi toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, công an cấp huyện và chính quyền cơ sở đã kiểm tra đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý.

Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh là 8.176 cơ sở, trong đó số lượng cơ sở do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý 1.540 cơ sở; số cơ sở do Công an cấp huyện quản lý 800 cơ sở; số cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 5.836 cơ sở.

Qua kiểm tra, đã phát hiện 3.543 cơ sở có vi phạm về PCCC và CNCH; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 44 cơ sở có 93 hành vi vi phạm về PCCC và CNCH với tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 14 cơ sở, đình chỉ 06 cơ sở vi phạm về an toàn PCCC và CNCH.

Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, đã tổ chức kiểm tra 404 lượt, lập 20 biên bản vi phạm hành chính về PCCC đối với 31 hành vi vi phạm, ra quyết định xử phạt và tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành 20 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 27 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 138 cơ sở đang hoạt động, 69 cơ sở dừng hoạt động (66 cơ sở tự dừng, 03 cơ sở dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước). Có 01 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động.

Thực hiện kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

Ngoài kiểm tra, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC cũng được quan tâm đẩy mạnh. Công an tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH. Kịp thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân PCCC và CNCH. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản địa bàn, kịp thời bổ sung các cơ sở mới thành lập. Tiến hành lập hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở và thường xuyên bổ sung khi có sự thay đổi về pháp lý, quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở; tiến hành kiểm tra định kỳ hàng năm đảm bảo số lần, số lượt theo quy định của pháp luật. Đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ xa nguy cơ xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Tuyệt đối không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC và CNCH chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động.

TH.Long – PC07