Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em

57

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2017, Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên cho lực lượng công an cấp cơ sở tỉnh Quảng Bình.

Lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên

Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là cán bộ, chiến sỹ phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an thành phố Đồng Hới và công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được quán triệt các nội dung cơ bản tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên trên toàn quốc; hệ thống pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội; quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ án, vụ việc liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, công tác xác minh, điều tra vụ việc; kỹ năng tự bảo vệ và phương thức thủ đoạn của của tội phạm xâm hại trẻ em để các em tự bảo vệ mình…

Ngô Quang Văn