Triển khai mô hình “Công nhân tự quản về ANTT, an toàn lao động”

355

Ngày 03/6/2022, tại Công ty TNHH S&D Quảng Bình ra mắt mô hình “Công nhân tự quản về ANTT, an toàn lao động”. Mô hình nhằm huy động toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực tham gia công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo môi trường trong lành, an toàn, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, riêng trên địa bàn huyện Quảng Ninh hiện có hơn 15 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, được triển khai tại các khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Triển khai mô hình “Công nhân tự quản về ANTT, an toàn lao động” tại Công ty TNHH S&D Quảng Bình

 “Công nhân tự quản về ANTT, an toàn lao động” là mô hình tự quản về ANTT được xây dựng theo hướng thiết thực, phù hợp với lợi ích, yêu cầu thực tiễn tình hình.Thông qua đó giúp lực lượng Công an có thêm những “cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực công tác phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả “Tự phòng, tự quản” trong Công ty từ đó xây dựng môi trường sinh sống, làm việc an toàn, lành mạnh, văn hóa, văn minh phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện nay.

Ký cam kết thực hiện mô hình “Công nhân tự quản về ANTT, an toàn lao động”

Tiêu chí đề ra của mô hình là 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất; không để xảy ra các vụ việc lộ, lọt bí mật. Không để xảy ra các vụ việc gây mất ANTT, trộm cắp tài sản trong và ngoài trụ sở Công ty và các chi nhánh. Không để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ. Không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” hàng năm.

Đồng chí Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh phát biểu, chỉ đạo yêu cầu Chi ủy, lãnh đạo Công ty đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia mô hình “Công nhân tự quản về ANTT, an toàn lao động” bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực nhất nhằm bảo đảm ANTT hiệu quả ngay từ Công ty, góp phần đẩy lùi các vấn đề về tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh nói chung, trong Công ty nói riêng.

 

Lãnh đạo Công ty TNHH S&D Quảng Bình hứa quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai hiệu quả cao nhất mô hình “Công nhân tự quản về ANTT, an toàn lao động” tạo môi trường trong lành, an toàn, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng  văn minh,  giàu đẹp.
Các đại biểu dự hội nghị

                                                                                                             Trần Nối