Triển khai mô hình điểm “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật”

215

Sáng ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch đã triển khai mô hình điểm “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật ”. Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, Thượng tá Đoàn Thế Vinh, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch đã đến tham dự, chỉ đạo hội nghị, cùng đại diện các đơn vị liên quan trong Công an tỉnh, Công an các xã trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đây là địa phương thứ 5 trong số 12 địa phương trên toàn quốc được Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an chọn làm điểm triển khai xây dựng mô hình “Chung tay  phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT và tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở trên địa bàn. Trong những năm qua,  tình hình tội phạm trên địa bàn xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch xảy ra chủ yếu là ở lứa tuổi chưa thành niên. Đặc biệt, trong năm 2017, xảy ra 13 vụ với 36 đối tượng. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các vụ việc ở lứa tuổi này đều xuất phát từ việc quản lý, giáo dục con em của các bậc phụ huynh; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể ở địa phương thiếu chặt chẽ, chưa có những biện pháp giáo dục hữu hiệu, thích đáng để răn đe chung đối với các em. Qua điều tra khảo sát, trong đợt này, toàn xã có 16 đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật được đưa vào diện quản lý, giáo dục dựa vào cộng đồng.

 

Thượng tá Đoàn Thế Vinh, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an nêu những thuận lợi, định hướng một số nội dung cần tập trung thực hiện trong quá trình triển khai xây dựng mô hình điểm tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

Tại hội nghị, Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đã phân công trách nhiệm cho UBMTTQ, Ban Công an xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể và Nhà trường đóng trên địa bàn thực hiện việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Trước mắt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của hội CCB, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Phụ nữ.v.v. kèm cặp giúp đỡ từng đối tượng. Định kỳ hàng quý, Ban chỉ đạo mô hình sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm để có hình thức biểu dương, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả đồng thời tiếp tục chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các tổ chức, đoàn thể, cá nhân chưa thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em để có hướng khắc phục trong thời gian tới.  

 

Lãnh đạo xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, chứng kiến các tổ chức đoàn thể và cá nhân ký cam kết nhận quản lý, giúp đỡ người thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cơ bản đã thống nhất cao với chủ trương của cấp trên về việc chọn xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch triển khai xây dựng mô hình điểm “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật” và mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Công an các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội để xã nhà từng bước xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở, góp phần phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh.

 

TH