Triển khai xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

278
Đánh giá bài viết

Công an tỉnh vừa phối hợp với Ban chỉ đạo 138 thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)“. 

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thành phố Đồng Hới cùng một số cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
Ngày 21/4/2023, Đảng ủy phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU về lãnh đạo xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.
Trên cơ sở đó, UBND phường Đức Ninh Đông đã có các quyết định, kế hoạch và quy chế xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023. Kế hoạch được UBND phường Đức Ninh Đông xây dựng bao gồm 34 tiêu chí cụ thể nhằm làm căn cứ để triển khai thực hiện (liên quan đến công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đảm bảo ANTT; Công an phường)…

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá về tình hình, kết quả công tác bảo đảm  an ninh trật tự trên địa bàn; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.
UBND phường Đức Ninh Đông tổ chức ký cam kết xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tiến hành tham luận, đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” được hiệu quả, sâu sát hơn so với tình hình thực tiễn tại địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị: Thời gian tới, phường Đức Ninh Đông cần huy động cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc để thực hiện mô hình; cần quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện mô hình được thuận lợi hơn; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về ANTT ở địa phương…
Dịp này, UBND phường Đức Ninh Đông đã tổ chức ký cam kết giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, tổ dân phòng ở địa phương liên quan 3 nội dung về xây dựng “Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 và những năm tiếp theo.